Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 11/2017, luỹ kế 11 tháng năm 2017, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí