Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 11/2017, luỹ kế 11 tháng năm 2017, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc.

Lượng xuất khẩu gạo theo tháng:

Đơn vị: Tấn

Tháng/Năm

2016

2017

1

488,193

351,107

2

468,766

411,681

3

593,448

542,340

4

469,004

534,711

5

309,998

543,534

6

327,904

554,135

7

285,386

578,497

8

421,842

666,473 

9

480,140

 505,385

10

363,429

 453,024

11

330,213

 379,624

12

387,367

 

Tổng

4,925,690

5,520,453

Ghi chú: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu chi tiết các đơn hàng theo tháng, có thể sai số so với số liệu Hải quan công bố.

 

Top 20 thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam tháng 11 năm 2017

Thị trường

Lượng (tấn)

China

137,851

Malaysia

54,036

Ghana

30,867

Iraq

30,024

Philippines

16,995

Syrian Arab (Rep.)

16,800

Papua New Guinea

16,625

East Timor

14,801

Singapore

8,334

Korea (Republic)

8,000

ALGERIA

5,465

Cote DIvoire (Ivory Coast)

4,569

HongKong

4,159

Fiji

3,531

United Arab Emirates

3,142

Saudi Arabia

2,480

Vanuatu

2,420

Solomon Islands

2,330

Tanzania (United Rep.)

1,655

Gabon

1,282

 

Lượng xuất khẩu gạo đi Trung Quốc theo tháng 2016-2017:

Đơn vị: Tấn

Tháng/Năm

2016

2017

1

60,212

89,255

2

95,765

160,356

3

308,282

305,976

4

240,056

266,808

5

97,249

254,504

6

112,035

130,032

7

128,873

130,921

8

144,229

168,611

9

166,079

 232,553

10

156,753

 240,456

11

98,869

 137,851

12

136,695

 

Tổng

1,745,096

2,163,277

Tin miễn phí