Xuất khẩu gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019: Lượng đi Philippines tiếp tục giảm tháng thứ 2 liên tiếp, đi Trung Quốc tháng 6 giảm khá mạnh so với tháng trước đó

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí