Xuất khẩu gạo Việt Nam 4 tháng đầu năm 2019: Đi Philippines tiếp tục nhiều so với cùng kỳ các năm trước, Trung Quốc bắt đầu quay trở lại nhập khẩu gạo Việt nhiều hơn (tháng 4 nhiều hơn cả lũy kế Quý 1/2019)

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí