Xuất khẩu gạo Việt Nam 3 tháng đầu năm 2019: Đi Philippines rất nhiều so với cùng kỳ các năm trước, đặc biệt Đài Thơm 8 chiếm lượng lớn

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí