Xuất khẩu gạo đi Trung Quốc vẫn trì trệ trong tháng 8 (chủ yếu ST21 và nếp), triển vọng tiếp tục khó khăn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí