Xuất khẩu gạo đi Trung Quốc vẫn trì trệ trong tháng 8 (chủ yếu ST21 và nếp), triển vọng tiếp tục khó khăn

Chỉ có 32 ngàn tấn gạo Việt Nam được xuất khẩu đi Trung Quốc trong tháng 8/2019 (tháng 7 và 8 là 2 tháng xuất khẩu thấp gần nhất trong vòng 6 tháng gần nhất). Chủng loại chủ yếu gồm 13 ngàn tấn ST21, 5 ngàn tấn gạo 100% tấm (tấm thường) và 8 tấn nếp + tấm nếp. Giao dịch nếp tháng 8 với Trung Quốc rất ảm đạm đã được phản ánh rõ trong con số lượng xuất khẩu này. Trong khi đó, thị trường này tiếp tục nhập khẩu gạo tấm thường từ Việt Nam (tháng 7 5K, tháng 8 5K) với giá chủ yếu ở mức 313-318 FOB hoặc 319-322 C&F.

Từ vị thế thị trường nhập khẩu số 1 gạo Việt Nam, Trung Quốc đã rơi xuống vị trí thứ 4 sau 8 tháng đầu 2019 với lượng 347 ngàn tấn (cùng kỳ 2018 là 1,01 triệu tấn). Cơ cấu gồm 136K ST21, 100K Nếp và 55K tấm nếp (cùng kỳ 2018 là 121 / 421 / 43K). Các tháng cuối năm 2019 vẫn chưa có thêm các thông tin tích cực về việc Trung Quốc sẽ quay trở lại nhập khẩu gạo mạnh mẽ từ Việt Nam.

Tin miễn phí