Xuất khẩu gạo đi Trung Quốc lại gặp khó

Một diễn biến thị trường đáng chú kể từ cuối tháng 11 là các giao dịch đi Trung Quốc đang bị ĐÓNG BĂNG sau khi có các nguồn tin cho biết Hải quan Trung Quốc siết chặt các yêu cầu về xuất khẩu, giám sát, quản lý hàng hóa Nhập khẩu thương mại và Giám sát thương mại giao dịch Biên giới nói chung và mặt hàng Gạo nói riêng.

Đối với mặt hàng Gạo, có các tin đồn cho biết lượng quota năm 2018 đang cạn, và đặc biệt có những khả năng Trung Quốc sẽ hạn chế nhập khẩu gạo Việt Nam năm 2019.

Thông tin của thương nhân cho biết những trở ngại về thời gian kiểm mẫu sẽ gây khó khăn cho thương nhân kinh doanh gạo. Việc đưa mẫu kiểm định mất ít nhất 15 ngày mới có kết quả, sau khi có kết quả mới đưa được hàng ra. Do đó phải mất ít nhất 20-25 mới đưa hết tất cả hàng ra. Với tất cả chi phí về kiểm định, lưu kho... sẽ đội chi phí lên rất cao cho thương nhân.

Tin miễn phí