Xuất khẩu Gạo của Việt Nam sang Trung Quốc trong 2019-2020 theo chủng loại: Lượng gạo xuất trong 6 tháng đầu năm 2020 đã gần bằng tổng lượng gạo xuất trong năm 2019, đạt 431,3 ngàn tấn (chủ yếu xuất gạo nếp và tấm nếp)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí