USDA hạ dự báo sản lượng và xuất khẩu gạo Thái Lan trong năm mùa vụ 2019 – 2020

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí