Tuần 15-22/7, giao hàng Gạo của Việt Nam tăng nhẹ trở lại, lượng xuất khẩu ngang với tuần đầu của tháng

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí