Từ một nguồn cung quan trọng nhất vào thị trường Trung Quốc, gạo Việt Nam đang và sẽ bị cạnh tranh bởi những nguồn gạo của Miến Điện, Thái Lan, Pakistan

Nhập khẩu gạo của Trung Quốc từ quốc tế và từ Việt Nam - triệu tấn

Tin miễn phí