Trung Quốc đang vươn lên thành một đối thủ xuất khẩu gạo rất đáng gờm ở thị trường châu Phi do lượng tồn kho khổng lồ cần giải phóng

Xuất khẩu của Trung Quốc trong 10 năm trở lại (USDA) - triệu tấn

Tin miễn phí