Trung Quốc công bố Hạn ngạch nhập khẩu ngũ cốc và bông năm 2019

Chi tiết đầy đủ về quy trình áp dụng hạn ngạch thuế nhập khẩu năm 2019 đối với ngũ cốc và bông đã được Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) công bố.

Tuân thủ các biện pháp tạm thời được lưu hành trước đây đối với Cục quản lý thuế quan nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp có các điểm chính như sau:

• Hạn ngạch nhập khẩu ngũ cốc năm 2019

Lúa mì: 9.636 triệu tấn ( với 90% dành cho doanh nghiệp nhà nước)

Ngô: 7,2 triệu tấn (60% dành cho doanh nghiệp nhà nước)

Gạo: 5,32 triệu tấn (50% dành cho doanh nghiệp nhà nước)

• Hạn ngạch nhập khẩu bông năm 2019: 894 ngàn tấn (33% dành cho doanh nghiệp nhà nước)

Chi tiết đầy đủ về hạn ngạch và quy trình thực hiện có thể được tìm thấy trong hai thông tư được ban hành gần đây:

- Tiêu chí Ứng dụng và Nguyên tắc phân bổ cho Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu cho ngũ cốc năm 2019

- Tiêu chí Ứng dụng và Nguyên tắc phân bổ cho Hạn ngạch thuế nhập khẩu cho bông năm 2019

Thời hạn đăng ký của doanh nghiệp 30/10.

Tin miễn phí