Tồn kho gạo Philippines tăng 31% trong tháng 3

Dự trữ gạo tăng 30,87% so với cùng kỳ lên 2,22 triệu tấn tính đến ngày 1/3, mặc dù hiện tượng El Niño vẫn ở mức yếu, theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA).

Theo đó, trong quí I, tồn kho gạo của quốc gia này đạt 2,22 triệu tấn, tăng từ mức 1,69 triệu tấn của năm ngoái. 

Trong báo cáo tồn kho gạo và ngô mới nhất, PSA cho biết con số này cũng cao hơn 3,75% so với lượng dự trữ được ghi nhận vào tháng 2, đạt 2,14 triệu lấn.

Tồn kho gạo mới nhất sẽ đủ dùng trong khoảng 69 ngày.

Mặc dù có tỉ trọng lớn nhất trong tổng hàng tồn kho, tồn kho hộ gia đình vẫn giảm 6.08% so với năm ngoái xuống 1,03 triệu tấn. Tuy nhiên, con số này vẫn tăng nhẹ 0,12% so với tháng trước.

Dự trữ tại các kho thương mại và Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) tăng lần lượt 25,75% lên 695.840 tấn và 1.030,17% lên 491.940 tấn, tương ứng.

So với tháng 2, dự trữ của các kho thương mại giảm 14,22% trong khi tồn kho từ NFA vẫn tăng 65,29%.

Dự trữ ngô cũng tăng 42,68% so với cùng kì lên 397.120 tấn. Tuy nhiên, con số này thấp hơn 49,19% so với tồn kho tháng 2.

KTTD

Tin miễn phí