Tình hình thiệt hại do mưa bão tại Kiên Giang từ đầu tháng 8 - cập nhật đến ngày 23/8

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí