Tiến độ thu hoạch vụ Hè Thu 2019 đến 23/5/2019

Tính đến ngày 23/5/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Hè Thu 2019 được 1,2 triệu ha/1,6 triệu ha diện tích kế hoạch, tiến độ gieo sạ đạt 75% (cùng kỳ 60,6%). Thu hoạch vụ Hè Thu sớm khoảng 40.000 ha, tiến độ thu hoạch đạt 3,3% (cùng kỳ 5%).

Tin miễn phí