Thua Thái Lan, kém Ấn Độ, giá gạo Việt thấp nhất gần 12 năm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí