Thị trường nếp sốt nóng do nhu cầu tăng mạnh giao hàng qua ngả Cam Pu Chia

Các thông tin cho biết những ngày đầu tháng 8 thị trường nếp đã chuyển sang tăng trưởng nóng. Những ngày cuối tuần 5-9/8 nếp Long An lượng về ít giá 6,100-6,200 tại ruộng (hôm trước giá 5,900-6,000), thương lái hỏi giá 6,000 dân nhất định không bán, kể cả trả giá cao 6,200 dân cũng ra hàng lai rai, không bán nhiều, chờ giá lên cao nữa. Một số nhà máy và thương lái chấp nhận mua giá này, một số khác không dám mua.

Nếp An Giang cũng cùng xu hướng. Có nhà máy trước đây chỉ chuyên làm nếp nội địa giờ cũng xoay ra cung ứng hàng cho khách Campuchia do quá hút hàng, 1 tuần nay đóng được khoảng 400 tấn TP, các nhà máy chuyên làm hàng xuất và nhiều dây chuyền hơn có thể đóng được 600-800-1000 tấn TP/tuần giao khách Campuchia.

Tin miễn phí