Thị trường lúa ngày cuối năm: Nhiều thương lái ngưng mua, chờ qua Tết quyết định giao dịch

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí