Thị trường lúa IR50404 ở Kiên Giang, Hậu Giang đầu tuần nhích lên, thương lái tích cực thu mua

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí