Thị trường lúa IR50404 ở Kiên Giang, Hậu Giang đầu tuần nhích lên, thương lái tích cực thu mua

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí