Thị trường lúa gạo (4/3-8/3/2019) - Giá gạo NL/TP IR50404 tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước

NHỮNG GÌ NỔI BẬT TUẦN QUA

  • Giá gạo NL/TP IR50404 tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước
  • Cập nhật 28/2: Vùng ĐBSCL xuống giống được 1,597/1,573 triệu ha vụ Đông Xuân 2018–2019
  • Giá gạo xuất khẩu các nước - Giá xuất khẩu gạo 5% Thái Lan giảm nhẹ so với tuần trước

 

Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tại Kiên Giang trong tuần, đồng/kg

Gạo NL/TP

4/3

5/3

6/3

7/3

8/3

Gạo TP IR504

7,400

7,400

7,450

7,450

7,450

Gạo TP 5

7,550

7,600

7,650

7,650

7,650

Gạo TP 15

7,350

7,400

7,400

7,400

7,400

Gạo TP 25

7,150

7,200

7,200

7,200

7,200

Tấm 1,2

6,600

6,650

6,650

6,650

6,650

Cám

4,900

4,900

4,800

4,800

4,800

Nguồn:CSDL Agromonitor

Tuần này, giá gạo NL, TP tại Kiên Giang tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước. Giá gạo TP IR50404 vào 2 ngày đầu tuần có giá 7,400 đồng/kg sau đó tăng nhẹ lên mức 7,450 đồng/kg vào ngày tiếp theo. Giá gạo 5 cập mạn Kiên Giang tiếp tục tăng. Cuối tuần giá gạo 5% ở mức 7,650 đồng/kg. Riêng giá gạo TP OM5451 vẫn tiếp tục duy trì ổn định ở mức 8,400 đồng/kg. Tuần này, lượng lúa về các nhà máy Tân Hiệp khá đều, mỗi ngày về khoảng hơn 10 ghe/nhà máy (ngang bằng mức tuần trước), chủ yếu là Đài Thơm 8, IR50404 ít lại, OM5451 không đáng kể. Trong khi đó, giá cám tại Kiên Giang lại giảm nhẹ so với tuần trước. Cuối tuần giá cám giữ ở mức 4,800 đồng/kg.

 

Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân 2018 – 2019 đến 28/2/2019

Tính đến ngày 21/2/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Đông Xuân được 1,597/1,573 triệu ha diện tích kế hoạch (đạt 101,3%). Thu hoạch khoảng 670 ngàn ha, năng suất 6,3 – 6,4 tấn/ha. Tỷ lệ thu hoạch 42% (cùng kỳ 32,5%).

 

Giá NL, TP theo tuần, 2017-2019, cập nhật đến tuần 4/3-8/3/2019, đồng/kg

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá chào xuất khẩu theo tuần, 2017-2019, cập nhật đến tuần 4/3-8/3/2019, FOB, USD/tấn

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá gạo xuất khẩu các nước - Giá xuất khẩu gạo 5% Thái Lan giảm nhẹ so với tuần trước

Tuần này, giá gạo 5% Thái Lan GIẢM NHẸ xuống mức 376 USD/tấn FOB hàng tàu (giảm 9 USD/tấn so với cuối tuần trước). Giá chào xuất khẩu gạo 25% tấm cũng giảm xuống ở mức 366 (giảm 8 USD/tấn mức cuối tuần trước). Cùng với đó, giá gạo 5% tấm tại Việt Nam và 5 cũng như 25% Pakistan cũng nhẹ trong tuần này. Trong khi đó, giá gạo tại Ấn Độ vào tuần này tiếp tục giữ sự ổn định so với mức giá của tuần trước.

 

Lũy kế xuất khẩu các nước

Theo nguồn tin quốc tế, lũy kế xuất khẩu gạo đến ngày 21/2/2019, Thái Lan đạt 1056 ngàn tấn, Ấn Độ 1131 ngàn tấn, Việt Nam 394 ngàn tấn và Pakistan 576 ngàn tấn. Cụ thể lượng xuất khẩu gạo các nước trong những tuần gần đây như sau (ngàn tấn):

Nước xuất khẩu

Tuần 15/2-21/2

Tuần 8/2-14/2

Lũy kế từ đầu năm 2019

Cùng kỳ 2018

Thái Lan

165

167

1056

1290

Ấn Độ

207

201

1131

1395

Việt Nam

70

72

394

552

Pakistan

88

91

576

470

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

PHỤ LỤC

Giá gạo xuất khẩu, USD/tấn

Chủng loại

Tuần 10 4/3-8/3/2019

Tuần 10/2019 so với tuần 9/2019

Tuần 10/2019 so với tháng 3/2018

Tuần 10/2019 so với năm 2018

5% tấm Thái Lan

376

-0.79%

-7.39%

-6.00%

25% tấm Thái Lan

366

-2.14%

-6.63%

-4.44%

5% tấm Việt Nam

346

0.87%

-17.62%

-17.03%

25% tấm Việt Nam

329

-0.30%

-17.96%

-16.92%

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo theo lượng vào kim ngạch tháng 1/2019

Thị trường

Lượng (tấn)

Kim ngạch (USD)

Tấn

Tỷ trọng

USD

Tỷ trọng

Philippines

230.08

54.05%

93.78

49.45%

Cuba

60.25

14.15%

25.05

13.21%

Cote DIvoire (Ivory Coast)

21.37

5.02%

10.15

5.35%

Ghana

17.81

4.18%

9.19

4.84%

Malaysia

13.66

3.21%

7.72

4.07%

Papua New Guinea

12.73

2.99%

5.78

3.05%

China

8.47

1.99%

3.99

2.10%

HongKong

7.78

1.83%

4.31

2.27%

Singapore

7.03

1.65%

3.98

2.10%

United Arab Emirates

6.14

1.44%

3.33

1.76%

Thị trường khác

40.38

9.49%

22.34

11.78%

Tổng

425.71

100.00%

189.63

100.00%

Nguồn: Số liệu của Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan

 

Tin miễn phí