Thị trường lúa gạo (28/1-31/1/2019) - Giá gạo NL/TP IR50404 trong tuần này giữ xu hướng ổn định

NHỮNG GÌ NỔI BẬT TUẦN QUA

  • Giá gạo NL/TP IR50404 trong tuần này giữ xu hướng ổn định
  • Cập nhật 24/1: Vùng ĐBSCL xuống giống được 1,55/1,56 triệu ha vụ Đông Xuân 2018–2019
  • Giá gạo xuất khẩu các nước - Giá xuất khẩu gạo 5% Thái Lan sụt nhẹ so với tuần trước

 

Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tại Kiên Giang trong tuần, đồng/kg

Gạo NL/TP

28/1

29/1

30/1

31/1

Gạo TP IR504

7,350

7,400

7,400

7,350

Gạo TP 5

7,500

7,500

7,500

7,500

Gạo TP 15

7,400

7,400

7,400

7,400

Gạo TP 25

7,200

7,200

7,200

7,200

Tấm 1,2

6,700

6,700

6,700

6,700

Cám

5,500

5,200

5,100

5,100

Nguồn:CSDL Agromonitor

Tuần này, giá gạo NL, TP tại Kiên Giang giữ xu hướng ổn định so với tuần trước. Giá gạo NL IR50404 giữ ở mức 7,350-7,400 đồng/kg, bằng mức giá cuối tuần trước sau đó giảm xuống mức 7,300 đồng/kg vào hôm thứ hai và giữ ổn định cho đến cuối tuần. Giá gạo 5 cập mạn Kiên Giang đứng giá so với giá tuần trước. Cuối tuần giá gạo 5% ở mức 7,500 đồng/kg. Giá gạo TP OM5451 nhích nhẹ so với tuần trước lên mức 8,650 đồng/kg, cập mạn. Trong khi đó giá cám tại Kiên Giang lại có xu hướng giảm mạnh. Cuối tuần giá cám giảm xuống mức 5,100 đồng/kg (tuần trước cso giá 5,600-5,700 đồng/kg).

 

Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân 2018 – 2019 đến 24/1/2019

Tính đến ngày 24/1/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Đông Xuân được 1,55 triệu/1,56 triệu ha diện tích kế hoạch. Thu hoạch khoảng 60 ngàn ha. Tỷ lệ thu hoạch 3,8%

 

Giá NL, TP theo tuần, 2017-2019, cập nhật đến tuần 28/1-31/1/2019, đồng/kg

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá chào xuất khẩu theo tuần, 2017-2019, cập nhật đến tuần 28/1-31/1/2019, FOB, USD/tấn

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá gạo xuất khẩu các nước - Giá xuất khẩu gạo 5% Thái Lan sụt nhẹ so với tuần trước

Tuần này, giá gạo 5% Thái Lan sụt nhẹ so với tuần trước, cụ thể vào cuối tuần mức này giảm xuống 385 USD/tấn FOB hàng tàu (giảm 4 USD/tấn so với cuối tuần trước). Giá chào xuất khẩu gạo 25% tấm cũng giảm xuống ở mức 375 (giảm 5 USD/tấn mức cuối tuần trước). Giá gạo tại Việt Nam cũng chưa có dấu hiệu chững lại khi vẫn tiếp tục trên đà giảm. Giá chào xuất khẩu gạo 25% tấm ổn định ở mức 380 (bằng mức cuối tuần trước). Trong khi đó giá gạo 5 và 25% của Pakistan và Ấn Độ đều giữ ổn định trong tuần này.

 

Lũy kế xuất khẩu các nước

Theo nguồn tin quốc tế, lũy kế xuất khẩu gạo đến ngày 24/1/2019, Thái Lan đạt 378 ngàn tấn, Ấn Độ 350 ngàn tấn, Việt Nam 132 ngàn tấn và Pakistan 198 ngàn tấn. Cụ thể lượng xuất khẩu gạo các nước trong những tuần gần đây như sau (ngàn tấn):

Nước xuất khẩu

Tuần 18/1-24/1

Tuần 11/1-17/1

Lũy kế từ đầu năm 2019

Cùng kỳ 2018

Thái Lan

182

196

378

446

Ấn Độ

172

178

350

473

Việt Nam

65

67

132

193

Pakistan

105

93

198

185

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

PHỤ LỤC

Giá gạo xuất khẩu, USD/tấn

Chủng loại

Tuần 5 28/1-31/1/2019

Tuần 5/2019 so với tuần 4/2019

Tuần 5/2019 so với tháng 12/2018

Tuần 5/2019 so với năm 2018

5% tấm Thái Lan

389

1.04%

-6.49%

-2.75%

25% tấm Thái Lan

375

-1.32%

-4.34%

-2.09%

5% tấm Việt Nam

342

-0.87%

-18.96%

-17.99%

25% tấm Việt Nam

327

-2.39%

-21.39%

-17.42%

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo theo lượng vào kim ngạch tháng 12/2018

Thị trường

Lượng (tấn)

Kim ngạch (USD)

Tấn

Tỷ trọng

USD

Tỷ trọng

Philippines

203.77

47.09%

92.84

41.60%

Cuba

60.90

14.07%

27.69

12.41%

Cote DIvoire (Ivory Coast)

49.95

11.54%

26.52

11.88%

China

24.85

5.74%

12.38

5.55%

Papua New Guinea

16.00

3.70%

7.73

3.46%

HongKong

12.16

2.81%

6.15

2.76%

Ghana

10.11

2.34%

5.55

2.49%

Singapore

7.45

1.72%

4.04

1.81%

Mozambique

5.52

1.28%

2.94

1.32%

Malaysia

5.39

1.25%

3.06

1.37%

Thị trường khác

36.61

8.46%

34.30

15.37%

Tổng

432.72

100.00%

223.19

100.00%

Nguồn: Số liệu của Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan

 

Tin miễn phí