Thị trường Lúa gạo (18/5-22/5/2020) – Giá gạo Ấn Độ đạt đỉnh trong 1 năm qua, cơn bão ảnh hưởng đến mùa vụ của Bangladesh - lượng Gạo về nhiều hơn tuần trước, thị trường giao dịch chậm - xuất hiện chủng loại Gạo mới OM380

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí