Thị trường lúa gạo (04/06-08/06/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm so với tuần trước

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí