Tháng 3/2020, gạo từ ĐBSCL đi Bắc tăng mạnh, cao hơn cả tháng 1 và tháng 2 cộng lại, chủ yếu các chủng loại chính NL/TP Đài Thơm 8, NL/TP OM5451, NL/TP ST21, NL IR50404 (ngàn tấn)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí