Sự trở lại của thị trường Iraq đã giúp cho việc xuất khẩu các chủng loại OM6976, Đài Thơm 8 của Việt Nam thuận lợi hơn rất nhiều

Nhập khẩu gạo của Iraq từ quốc tế và từ Việt Nam - triệu tấn

Tin miễn phí