Sản xuất mạ khay bảo đảm gieo cấy 300 ha lúa chiêm xuân 2018

Nhằm cung ứng những giống lúa năng suất cao cho bà con nông dân trong tỉnh gieo cấy vụ chiêm xuân 2018, những ngày giữa tháng 1–2018, Công ty CP Giống cây trồng Thanh Hóa đã và đang triển khai sản xuất hàng chục nghìn khay mạ, tương đương với diện tích gieo cấy khoảng 300 ha lúa.

Những giống lúa được chọn sản xuất mạ khay của công ty đều cho năng suất cao ở các vụ vừa qua, nằm trong cơ cấu giống của tỉnh. Điển hình là các giống lúa thuần: Lam Sơn 8, Lam Sơn 10; các giống lúa lai: ZZD 001, Nghi Hương 2308, Nhị Ưu 986, N.Ưu 69...
 
Số mạ khay nói trên hiện đang được triển khai sản xuất tại các trại trên địa bàn các xã Minh Dân (Triệu Sơn), Định Bình (Yên Định). Nhiều HTX dịch vụ nông nghiệp tại các huyện: Yên Định, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc... đã đặt hàng để được công ty cung ứng mạ khay, nhằm triển khai gieo cấy bằng máy.    

THO

Tin miễn phí