Sẵn sàng cho vay, không lo nợ xấu

Theo Quyết định số 241, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng (NH) Nhà nước chỉ đạo một số NH thương mại cho vay mua tạm trữ lúa gạo trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày mua tạm trữ đến hết 31-8. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay trong thời gian tối đa 4 tháng.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí