Sản lượng Gạo toàn cầu tăng hơn 8 triệu tấn lên mức kỷ lục mới, lượng tăng được báo cáo tại một số nước như Trung Quốc, Thái Lan và Mỹ, sản lượng giảm nhiều nhất được dự báo tại Brazil và Philippines (triệu tấn)

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí