Sản lượng gạo của Indonesia giảm 8% trong năm 2019 vì thời tiết cực đoan

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí