Reuters: Thị trường gạo châu Á - Nhu cầu yếu khiến Ấn Độ, Thái Lan phải hạ giá gạo xuất khẩu

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí