Reuters: Indonesia dự kiến mua 50 ngàn tấn gạo 5% và 15% tấm từ Pakistan.

Thương nhân Châu Âu hôm thứ 4 cho biết Bulog đang tìm mua 50 ngàn tấn gạo 5% tấm và 15% tấm từ Pakistan. Hạn nộp chào giá vào Thứ 6, ngày 13/4.
Bulog cho biết ngày 20/3 kế hoạch sẽ nhập khẩu tổng cộng 500 ngàn tấn gạo đến cuối tháng 6 để cải thiện nguồn cung và làm dịu giá thành trong nước.
"Có vẻ nhu cầu có thể đạt trên 500 ngàn tấn", một thương nhân châu Âu cho biết.
Bulog đã mua 500 ngàn tấn gạo có nguồn gốc từ Việt Nam và Thái Lan.
Bulog cũng đã mua 50 ngàn tấn gạo từ Pakistan vào ngày 21/3, giao hàng đến 31/5.
https://nation.com.pk/12-Apr-2018/indonesia-to-buy-50-000-tonnes-rice-from-pakistan

Tin miễn phí