Reuters: Giá xuất khẩu gạo Ấn Độ và Thái Lan đã tăng mạnh trong tuần do thay đổi tỷ giá. Gạo Bangladesh khó cạnh tranh do giá cao

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí