Reuters: Giá gạo Ấn Độ giảm, lo ngại về hạn hán thúc đẩy việc mua trong nước ở Thái Lan

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí