Quý I/2019, lượng gạo Việt Nam nhiều hơn gấp 2 lần so với Thái Lan đi Philippines và chiếm hơn một nửa so với tổng lượng gạo xuất khẩu Việt Nam đi Philippines trong cả năm 2018

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí