OM5451 và ĐT8 đã trở thành những chủng loại dẫn dắt xuất khẩu gạo của Việt Nam, 2019 và 5 tháng 2020, cơ cấu xuất khẩu OM 5451 xấp xỷ 20%, ĐT8 tăng từ trên 15% lên trên 25%, trong khi cơ cấu của IR50404 giảm từ trên 35% xuống dưới 15%

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí