Nước mặn bao trùm toàn tỉnh, Bến Tre ban bố tình huống khẩn cấp

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí