Nông dân đòi Lúa Đài Thơm 8 nhóng giá, thương lái chưa chấp nhận mua

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí