Nhu cầu Nếp giảm, áp lực làm giá Lúa nếp giảm theo

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí