Nhập khẩu của Indonesia năm 2019 chỉ khoảng 500 ngàn tấn, chủ yếu cho các chủng loại gạo đặc biệt

Nhập khẩu của Indonesia năm 2019 chỉ khoảng 500 ngàn tấn, chủ yếu cho các chủng loại gạo đặc biệt

Tin miễn phí