Nhập khẩu của các thị trường chính của Việt Nam 2020: Indonesia dự kiến tăng mạnh lên 1 triệu tấn, Philippines giảm nhẹ, Iraq cũng giảm nhẹ trong khi Malaysia không đổi

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí