Nguồn lúa từ Cam Pu Chia về đang trong xu thế chậm lại

Lúa Campuchia về ít lại, hầu hết là IR50404. Thương lái ước tính lượng lúa về tất cả các bến chỉ khoảng 2000 tấn/ ngày. Tại Tính Biên ước khoảng 300-400 tấn/ngày. Giá lúa IR50404 có nhiều mức tùy chất lượng và tỷ lệ thu hồi. Lúa xấu, thu hồi thấp 13,7-13,8/20kg có giá 4,400 đ/kg lọt ghe; lúa đẹp hơn, thu hồi cao hơn 14,5-14,7/20kg giá 4,500-4,600 đ/kg. Có thương lái sáng nay hỏi mua nhưng không có lúa, chỉ mua được lượng ít 80-100 tấn, xay bán NL giá 6,600 đ/kg tới kho Thốt Nốt, gạo đẹp, trong.

Tin miễn phí