Nguồn lúa tăng mạnh ở Tân Hiệp và Rồng Giềng

Nguồn lúa IR50404 đầu tháng 7 về nhiều nhất tại Kiên Giang và Hậu Giang.
Kiên Giang: Tính riêng khu vực 2 huyện Tân Hiệp và Rồng Giềng đã thu hoạch xong khoảng hơn 50% diện tích IR50404; giá lúa SỤT MẠNH còn 5,200 (tuần trước còn dao động mức 5,350-5,400) tại ruộng. Chất lượng lúa tốt hơn tuần trước, thu hồi đạt 13,7-13,8kg NL/20kg lúa tươi so với tuần trước chỉ 13,3-13,4 (lúa khô hơn do nắng nhiều).

Tin miễn phí