NFA khả năng nhập khẩu 250 ngàn tấn

Tin quan trọng với thị trường quốc tế của đầu tuần 9/1 khi người phát ngôn của NFA cho biết Hội đồng Lương thực Quốc gia (NAFC) đã thông qua đề xuất nhập khẩu 250 ngàn tấn gạo của NFA. Được biết, trước đây NFA đã đề xuất 2 phương án nhập khẩu với NAFC gồm có (1), nhập khẩu 250 ngàn tấn gạo và (2), 350 ngàn tấn gạo. Với đề nghị 250 ngàn tấn gạo được thông qua sau đó phải được Ủy ban An ninh lược thực Quốc gia (NFSC) chấp thuận. Người phát ngôn NFA kỳ vọng NFSC sẽ chập nhận trong tháng 1 và giao hàng sẽ diễn ra trong tháng 4 và 5. Sau khi NFSC chấp thuận, thì NFSC sẽ còn quyết định về cơ chế nhập khẩu cụ thể do NFA triển khai. Lần gần đây nhất nhập khẩu của NFA vào tháng 8/2017 thì được tổ chức theo hình thức đấu thầu.

Tin miễn phí