Năm 2019, tỷ trọng xuất khẩu gạo cao cấp của Việt Nam đã tăng đáng kể từ mức 49% cả năm 2018 lên 58% 11 tháng đầu 2019 chủ yếu do thay đổi cơ cấu xuất khẩu sang Philippines, nhu cầu tăng của châu Phi

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí