Mặt bằng giá lúa gạo ST21 vụ ĐX 2019/20 cao hơn đáng kể so với năm 2019 do nguồn cung ít, khách Bắc mua đều và hiệu ứng truyền thông của gạo ST25 (gạo ngon nhất thế giới 2019)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí