Lượng xuất khẩu IR50404 của Việt Nam tháng 12/2018 và 1/2019 đã tăng mạnh trở lại sau giai đoạn xuất khẩu ảm đạm từ 9-11/2018. Xuất khẩu tháng 1/2019 cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2018 do giao hàng cho NFA và thương nhân Philippines

Lượng xuất khẩu IR50404 của Việt Nam tháng 12/2018 và 1/2019 đã tăng mạnh trở lại sau giai đoạn xuất khẩu ảm đạm từ 9-11/2018. Xuất khẩu tháng 1/2019 cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2018 do giao hàng cho NFA và thương nhân Philippines

Tin miễn phí