Lượng xuất khẩu IR50404 của Việt Nam tháng 12/2018 và 1/2019 đã tăng mạnh trở lại sau giai đoạn xuất khẩu ảm đạm từ 9-11/2018. Xuất khẩu tháng 1/2019 cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2018 do giao hàng cho NFA và thương nhân Philippines

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí