Lượng xuất khẩu gạo Thái Lan 6 tháng đầu năm 2019 giảm khoảng 19% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu giảm từ các thị trường nằm ngoài top 5 như Trung Quốc, Malaysia, Mozambique

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí