Lượng gạo tồn kho của Philippines trong tháng 6/2019 tuy có tăng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng gần như đã có xu hướng giảm lại so với tháng trước đó

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí