Lúa OM5451 nhóng nhẹ, thương lái lấy lúa nhiều tại Kiên Giang

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí