Lúa OM5451, IR50404 tiếp tục nhóng giá, thương lái hỏi mua nhiều, hút hàng

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí